До Г-н Анатолий Антов, председател на ФРОН към ССО „ПРОМЯНА”   Становище Въпрос: Кои организации на работници и служители могат да участват в изготвянето на колективни трудови договори, действащи в…
Виж още