1419776862_ministerski_suvetНа редовното си заседание на 25 ноември 2004 г. Министерският съвет на Република България призна за представителен на национално равнище Съюза на синдикатите в Обединение “ПРОМЯНА”.

“ПРОМЯНА” изразява категоричното си намерение за прагматичен и добронамерен диалог – не само с партньорските синдикални и работодателски организации, но и с правителството, както и с другите държавни институции.

Нашите основни цели СА: 

  1. Реформиране системата на тристранния диалог в страната за постигане намаляване на различията в позициите между участниците в системите за социално партньорство, за търсене и намиране на ефективни средства и форми за решаване на социалните и икономически проблеми на всеки българин.
  2. Хармонизиране на българското законодателство в социалната сфера с това на ЕС.

З А Я В Я В А М Е: 

Като пълноправен участник в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), Съюзът на синдикатите в Обединение “ПРОМЯНА” ЩЕ РАБОТИ ЗА:

  1. Принципност и категоричност при отстояване на позиции, съобразени с реалните възможности на българската икономика – без популизъм и моментни политически целесъобразности.
  2. Имайки предвид своя опит, категорично считаме, че уличните демонстрации и стачките са крайна форма на протест. В почти всички случаи те, обаче, не решават конкретните проблеми на хората, а от тях облаги и дивиденти получават формации, преследващи свои политически цели. Поддържаме позиция, че решенията трябва да се взимат чрез диалог и преговори, зачитащи съответните интереси на страните и съобразени със законите в страната.
  3. Отстояване интересите на работниците все повече пред работодателите и все по-малко – пред държавата.
  4. Възраждане и укрепване доверието на работещите в профсъюзите.
  5. Даване възможност на работниците и служителите (чрез съответни законодателни промени) да избират пряко и тайно своите представители, които да защитават безапелационно интересите им пред работодателите.
  6. Създаване на условия за функциониране на работещи структури в частния сектор, отстояващи интересите на наемните работници и балансиращи взаимоотношенията с техните работодатели.

Съюзът на синдикатите в Обединение “ПРОМЯНА”, като най-млад участник в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ще подчини своите действия на прагматизма и диалогичността – без оглед на политическата, идеологическата или синдикалната принадлежност.

ПРЕССЕКРЕТАРИАТ

https://i2.wp.com/promyana-bg.org/wp-content/uploads/2004/11/1419776862_ministerski_suvet.jpg?fit=660%2C371https://i2.wp.com/promyana-bg.org/wp-content/uploads/2004/11/1419776862_ministerski_suvet.jpg?resize=150%2C150ПРОМЯНАПозицииСъбитияНа редовното си заседание на 25 ноември 2004 г. Министерският съвет на Република България призна за представителен на национално равнище Съюза на синдикатите в Обединение “ПРОМЯНА”. “ПРОМЯНА” изразява категоричното си намерение за прагматичен и добронамерен диалог – не само с партньорските синдикални и работодателски организации, но и с правителството, както...