promotions_successful_partner_big

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ

Трите имена*

Email*

Телефон*

Месторабота*

Заемана длъжност*

Специалност / професия*

Завършено образование*
ВисшеСредноОсновно

Моля да бъда приет/а за член на Съюза на синдикатите в Обединение "Промяна".

Декларирам съгласието си с Устава на организацията и готовността си да го спазвам.

Допълнителен коментар или запитване